membership

 

Opłata za członkostwo w klubie Fotoferia Club wynosi 120 PLN lub 35 USD. Opłatę należy wnosić bezpośrednio na konto klubu (120 PLN) lub przez system Paypal (30 USD, email club@fotoferia.pl). Każda wpłata musi być poparta przesłaną deklaracją na emal klubu club@fotoferia.pl

Deklaracja   https://www.fotoferia.pl/files/deklaracjafotoferiaclub.pdf

 

Członkostwo można opłacić również poprzez system Dotpay klikając na banerek na końcu tej strony.

Użytkownicy o statusach: Debiutant, Adept i Amator zostają Studentami w klubie do czasu awansu na status Fotograf. Po uzyskaniu statusu Fotograf członek klubu staje się Członkiem Zwyczajnym.

Do listy Członków Klubu  można zapisać się klikając na "przyłącz się" w profilu klubowym:

http://www.fotoferia.pl/clubs/fotoferiaclub 

Członkowie klubu po opłaceniu składki otrzymują zwiększoną liczbę slotów na publikowanie zdjęć tygodniowo (7 slotów w Inferii i 100 slotów w Galerii Prywatnej), możliwość publikacji zdjęć w Warsztatach Online oraz mogą wnioskować o przyznanie legitymacji członkowskiej. Klikając na poniższy link, należy wpisać dokładne dane (istotne miejsce zamieszkania dla wysyłki) i dołączyć swoje zdjęcie (paszportowe, do dowodu osobistego). Karta jest ważna na rok od momentu produkcji. Wysyłka kart poza teren Polski zwiększy koszt (do uzgodnienia). Kontakt club@fotoferia.pl  

http://www.fotoferia.pl/index.php?pg=salon&s=fotoferiacard,konkurs

 

Stowarzyszenie Fotoferia Club

KRS 0000405183

REGON   321168573

NIP 6711810825

Słowińców 1

78-100 Kołobrzeg

KONTO  83 1140 2017 0000 4502 1288 1191

Paypal: club@fotoferia.pl