Glosowanie

Zasady głosowania na prace w Inferii i oceniania prac w Galeriach Niskiej i Wysokiej


 

Głosując i oceniając wcielamy się w rolę Krytyka - musimy odrzucić własne upodobania i preferencje na rzecz maksymalnie zobiektywizowanego spojrzenia. Nie wybieramy fotografii do powieszenia nad własnym łóżkiem, nie dopatrujemy się cech, które lubimy (kontrast, kolorystyka, tonacja), ale oceniamy, czy AUTOR ZREALIZOWAŁ SWOJE ZAMIARY (czy zastosował odpowiedni kontrast, czy kolorystyka współgra z tematem, czy tonacja ma takie działanie na pod/świadomość widza, o jakie chodziło Autorowi, itd.).

Oczywiście, pisząc komentarz po zdjęciem możemy powiedzieć Autorowi "uwielbiam takie klimaty", "to moja ulubiona perspektywa", "kocham kontrasty", jak również "nie lubię takich szarości", "nie znoszę ramek", itd. itd., ale takie wyznania, choć emocjonalnie uzasadnione, nie mogą być kryteriami oceny.

Dobry krytyk potrafi wystawić złotą gwiazdę pracy, która mu się w ogóle nie podoba - ale która obiektywnie jest dobra.

Forma i treść są równie ważne. O klasie fotografii świadczy nie tylko obserwacja i moment, ale również umiejętność pokazania tychże w dobrym kadrze, kompozycji, swietle. Zresztą, to właśnie elementy formalne służą temu, aby wzmocnić przekaz, odbiór emocjonalny, ułatwić interpretację.

Oczywiście, fantastyczna treść może kompensować niedostatki formy i na odwrót - wyśmienita forma może zastąpić treść (sama się nią stając). Pamiętajmy jednak, że są to przypadki wyjątkowe, a zdecydowana większość naszych prac powinna bronić się zarówno formą, jak i treścią.

Jeżeli trzeba, jeżeli przekaz utworu to uzasadnia - powinniśmy potrafić wybaczyć błędy nienaprawialne w procesie postprodukcji (np. prześwietlenie, poruszenie, brak ostrości, itd). Natomiast błędy, czy niedopatrzenia, które można łatwo naprawić w edycji nie powinny być wybaczane. Jeżeli można coś naprawić - obowiązkiem Autora jest zrobienie tego i pokazanie pracy ponownie w Inferii. Tego wymaga szacunek dla Widza.

Jeszcze jedna rzecz, starajmy się nie mylić środków wyrazu z wyróżnikami poprawności. Dla przykładu ostrość w fotografii jest środkiem wyrazu artystycznego, a jej obecność lub brak nie jest kryterium poprawności dzieła (choć w określonych przypadkach może nim być). Podobnie jest z wieloma innymi elementami zdjęcia (np. "słynnymi" przepałami).

Zastosowana technika powinna służyć nadrzędnemu celowi - przekazowi, jaki przygotował Fotografik dla swojego Widza. Technika nie jest celem samym w sobie, nie dawajmy punktów za pochodzenie (dla tych, którzy jeszcze wiedzą, o czym mówię).

Przy głosowaniu i ocenie trzeba koniecznie uwzględniać tytuł i opis pracy (jeżeli Autor środki te wykorzystał).

Natomiast lektura komentarzy i przegląd ocen przedmówców jest opcjonalna - jeżeli sądzimy, że może pomóc nam w wypracowaniu własnej oceny czy decyzji, czytajmy. Jeżeli jednak obawiamy się, że możemy zostać nadmiernie zasugerowani przez innych - możemy lekturę pominąć. Czasem jednak, a wiem to z własnego doświadczenia, opinie bardziej dojrzałych fotografików pomagają w kszałtowaniu własnej wrażliwości, nie należy się tego bać - byle tylko był to proces świadomy.

I dla przypomnienia - kryteria oceny:

Feria Gold 3 punkty - zdjęcie wybitne, doskonale pod każdym względem, polecane do galerii wysokiej
Feria Silver 2 punkty - zdjęcie bardzo dobre zasługuje na uznanie, powinno być wzięte pod uwagę jako zdjęcie które mogłoby znaleźć się w galerii wysokiej gdyby nie...
Feria Bronze 1 punkt  - zdjęcie jest dobre może zostać w Galerii Niskiej ale nie powinno być dalej promowane
Feria Black 0 punktów - zdjęcie trafiło do Galerii Niskiej w wyniku nieporozumienia i powinno zostać przeniesione do Ciemni

 

WAŻNE:
głosowanie i ocenianie zgodnie z kryteriami opisanymi w tym artykule będzie brane pod uwagę przy promocji do statusu PRO i ART.


This page was created in 0.025810956954956 seconds