FAQ

Portal Fotoferia jest serwisem internetowym dedykowanym dla twórców fotografii. Każdy Użytkownik po akceptacji Regulaminu ma prawo do publikowania własnych Fotografii, komentowania Fotografii innych Użytkowników na zasadach określonych w Regulaminie. Portal Fotoferia jest portalem ściśle moderowanym i wszelkie przejawy łamania Regulaminu mogą być karane  całkowitą blokadą konta. 

Regulamin

Polityka Prywatności

 

 

Przydatne definicje

 

Analiza

Rzeczowa Analiza Fotografii Użytkowników opublikowanych na Portalu dokonana przez innych Użytkowników odnosząca się w sposób kompetentny i fachowy do zawartości artystycznej, merytorycznej i technicznej Fotografii. Analiza może zawierać elementy krytyczne i edukacyjne.

 

Ciemnia

Dział Portalu w którym opublikowane są Fotografie odrzucone po głosowaniu.

 

Czat

W ramach czata Użytkownicy mają możliwość wymiany informacji, prowadzenia i zaproszenia innych osób do dyskusji na określony temat związany z fotografią. Komunikacja odbywa się w czasie rzeczywistym.

 

Fotoferia Club  

Stowarzyszenie zarejestrowane w Koszalinie w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nazwą „Fotoferia Club” z siedzibą w Kołobrzegu zarejestrowane 26.05.2010. Zrzesza Fotografów uczestniczących w życiu Portalu Fotoferia. Do Klubu można zapisać się tutaj.  Klub jest lokalnym przedstawicielem FIAP (ILFIAP) i 02.11.2015 otrzymał artystyczny tytuł dla klubów CAFIAP (Club Artiste FIAP) za wysokie miejsca w corocznych klubowych konkursach Pucharu Świata FIAP. 

Członkiem Honorowym Klubu zostaje osoba o wysokich kwalifikacjach fotograficznych na wniosek Członka Zarządu Klubu.

Galeria Wysoka

Dział Portalu w którym znajdują się Fotografie Użytkowników, które po wstępnej selekcji poprzez innych Użytkowników Portalu zostały umieszczone w tym dziale przez Zespół Portalu na podstawie spełniania przez nie wysokich standardów technicznych oraz artystycznych.

Galeria Niska

Dział Portalu w którym znajdują się Fotografie Użytkowników, które przeszły pozytywną selekcję w Galerii Inferia.

 

Inferia

Dział Portalu funkcjonujący na zasadzie poczekalni dla Fotografii  dodawanych   anonimowo przez Użytkowników bez możliwości ich oceniania.

Kontra

Galeria Fotoferii stanowiąca zbiór fotografii z pogranicza Ciemni i Galerii Niskiej. Tu trafiać mają fotografie wzbudzające  sprzeczne reakcje użytkowników, zdjęcia kontrowersyjne, zdjęcia pod którymi wywiązała się ciekawa pod względem dydaktycznym dyskusja. Pełne zasady działania galerii Kontra opisane są tutaj: http://www.fotoferia.pl/read/Kontrowanie

Statusy Użytkowników

Administracja zastrzega sobie prawo do wcześniejszego przyznania statusu Amator/Fotograf biorąc pod uwagę dorobek fotograficzny użytkownika prezentowany na Portalu oraz aktywność użytkownika (aktywność głosowania, jakość komentarzy napisanych analiz). Statusy PRO i ART są uzależnione od aktywności Użytkownika na Portalu i jego dorobku fotograficznego. Nieprzestrzeganie Regulaminu może skutkować cofnięciem awansu.

 

Debiutant

Status nadany nowemu Użytkownikowi Portalu po zakończeniu przez niego Rejestracji w Portalu, który ma prawo do: publikacji 2 Fotografii tygodniowo w Inferii, analizowania Fotografii  innych Użytkowników we wszystkich galeriach z limitem minimum 150 znaków, brania czynnego udziału w dziale Forum oraz dodawania Fotografii do ulubionych.

Adept

Status Użytkownika Portalu nadany mu poprzez osiągnięcie 5 polecanych analiz ("polecona analiza" do wyższego statusu to analiza polecona przez 3 użytkowników o statusie co najmniej Fotograf)  lub 5 zdjęć w GN lub 100 punktów otrzymanych za opublikowane zdjęcia.  Adept może oceniać zdjęcia. Status nadawany przez oprogramowanie Portalu automatycznie.

 

Amator

Status Użytkownika Portalu nadany mu poprzez osiągnięcie  20 poleconych Analiz ("polecona analiza" do wyższego statusu to analiza polecona przez 3 użytkowników o statusie co najmniej Fotograf)  lub 20 Fotografii w GN,  bądź sumę 20 poleconych Analiz i Fotografii opublikowanych w Galerii Niskiej. Amator  ma prawo do: publikacji 2 Fotografii tygodniowo w Inferii, głosowania w Inferii, wystawiania Analiz z limitem 150 znaków, dodawania Fotografii do ulubionych, polecania Analiz, oceniania Fotografii w Galerii Niskiej Wysokiej, brania czynnego udziału w dziale Forum. Status nadawany przez oprogramowanie Portalu automatycznie.

 

Fotograf

Status Użytkownika Portalu nadany mu poprzez osiągnięcie 40  poleconych Analiz ("polecona analiza" do wyższego statusu, to analiza, która zostało polecona przez 3 użytkowników o statusie co najmniej Fotograf) lub 40 Fotografii w GN, bądź sumę  40 poleconych Analiz i Fotografii opublikowanych w Galerii Niskiej. Fotograf ma prawo do: publikacji 2 Fotografii tygodniowo w Inferii, głosowania w Inferii, wystawiania Analiz z limitem 150 znaków, dodawania Fotografii do ulubionych, polecania Analiz, oceniania Fotografii w Galerii Niskiej Wysokiej, brania czynnego udziału w dziale Forum. Status nadawany przez oprogramowanie Portalu automatycznie.

Honorowy

Status honorowy jest przyznawany Honorowym Członkom klubu Fotoferia Club oraz Użytkownikom, którzy uzyskali co najmniej 20 zdjęć w Galerii Wysokiej. Status Honorowy nie jest najwyższym dostępnym statusem dla Użytkownika, jest wyróżnieniem za dorobek fotograficzny   bez względu na aktywność   na Portalu. Status nadawany przez Właściciela Portalu.

 

PRO

Status PRO jest nadawany przez Właściciela Portalu na podstawie Rankingu. Minimalna liczba rankingowa dla statusu PRO wynosi 100. Do utrzymania statusu PRO  wymagana jest minimalna liczba akcji na miesiąc i wynosi 100, zgodnie ze statystykami. Statusy PRO przeliczane są pierwszego dnia nowego miesiąca i w przypadku nie osiągnięcia wymaganej liczby akcji, status spada na Fotograf automatycznie.

ART

Status ART jest nadawany przez Właściciela Portalu uznaniowo na podstawie sukcesów w konkursach klubowych, działalności klubowej, aktywności na Portalu i wysokiego poziomu prezentowanych zdjęć. Użytkownik, który nie udziela się na Portalu przez dłuższy czas utraci wyższy status. W tym przypadku status przejdzie na Honorowy (Użytkownik musi posiadać 10 zdjęć w GW) lub Fotograf. Status ART jest najwyższym dostępnym statusem dla Użytkownika na Portalu.

Ranking

Ranking to suma punktów za zdjęcia w GN, GW, KONTRA oraz za zdjęcia wyróżnione i polecane analizy do wyższego statusu, z tym, że:

- 1 zdjęcie w GW to 7 punktów

- 1 zdjęcie w GN lub Kontra to 1 punkt

- Zdjęcie dnia to 5 punktów

- Zdjęcie tygodnia to 10 punktów

- Zdjęcie miesiąca to 50 punktów

- Zdjecie roku to 100 punktów

 

Statystyki Użytkowników

Statystyki to aktywność Użytkowników liczona na podstawie wystawionych komentarzy, głosów, analiz i ocen (tzw akcji). 100 akcji miesięcznie potrzebnych jest do utrzymania statusu PRO.  

 

 

Zespół Portalu

 

Administrator

Podmiot odpowiedzialny za prawidłowe funkcjonowanie Portalu, w szczególności wyrażające się poprzez umieszczanie Fotografii, Analiz oraz komentarzy Użytkowników,  poprzez sprawowanie nadzoru nad spełnianiem wymogów technicznych przez Portal, moderowanie przebiegu dyskusji na Portalu zgodnie z poszanowaniem dóbr osobistych Użytkowników innych prawnie chronionych wartości oraz sprawowanie pieczy na wysokimi standardami artystycznymi Portalu.

 

Moderatorzy

Osoby powołane przez Właściciela Portalu w celu dbania o zgodne z Regulaminem użytkowanie Portalu.

 

Zespół Wspierający

Grupa Użytkowników Portalu powołana przez Właściciela Portalu w celu wspierania pracy Administracji i Moderacji oraz rozwoju Portalu.

 

 

Czy rejestracja jest darmowa?

 

1.Korzystanie z Portalu przez Użytkownika nie podlega żadnym opłatom. Użytkownik po rejestracji otrzymuje status Debiutanta może opublikować 3 zdjęcia w Inferii na tydzień.

2. Rejestracja Użytkownika nastąpi po podaniu przez niego danych oraz zaakceptowaniu go przez Zespół Portalu. Potrzebne dane przeprowadzenia procesu Rejestracji są zawarte w formularzu Rejestracji.

 

 

 

Jak zwiększyć ilość slotów?

 

Użytkownik, który chce zwiększyć możliwości swojego Konta poprzez dodawanie plików w większej liczbie na tydzień  może wykupić Członkostwo Fotoferia Club.

 

Co oznaczają poszczególne galerie?

 

Inferia

 

Dział funkcjonujący na zasadzie poczekalni, zdjęcia są dodawane anonimowo bez możliwości ich oceniania. Uprawnieni użytkownicy, w drodze głosowania, decydują czy zdjęcia mogą zostać opublikowane w Galerii Niskiej. Moc głosów zależy od statusu głosującego użytkownika:

- art 3 punkty
- pro 2 punkty
- fotograf 1 punkt
- amator 0.5 

Głosowanie na TAK to punkty dodatnie a na NIE publikuj to punkty ujemne. Po osiągnięciu 40 punktów zdjęcie przechodzi do GN, natomiast wynik -25 punktów powoduje spadek do Ciemni. Przebieg głosowania widoczny jest dla wszystkich użytkowników, którzy oddali głos (w momencie głosowania aktualny rezultat jest dla głosującego niewidoczny). Autor zdjęcia ma podgląd na przebieg głosowania przez cały czas. W  przypadku zdjęć o rażąco niskim poziomie, lub takich, których publikacja narusza któryś z punktów Regulaminu Portalu, Zespół Fotoferii może zadecydować o przesunięciu zdjecia do Ciemni bez głosowania lub nawet usunięciu zdjęcia z galerii. Jeżeli głosowanie nie zostało ukończone po 2 dniach od momentu publikacji zdjęcia (czyli osiągnięty wynik jest nadal w zakresie od -24,5 punktu do 39,5 punktu), wszystkie fotografie, które osiągnęły minimum 20 punktów zostają przeniesione przez Zespół Portalu do Galerii Niskiej, zaś pozostałe do Ciemni.

Zasady poprawnego głosowania zostały opisane tutaj: http://www.fotoferia.pl/read/Glosowanie

 

Galeria Niska (GN)

 

Zdjęcie po pozytywnym głosowaniu w Inferii zostaje opublikowane w GN przez pierwsze 24h jest nadal anonimowe. Z założenia po wstępnej selekcji te zdjęcia będą już dostateczne pod względem artystycznym technicznym. Zespół zastrzega sobie prawo do weryfikacji decyzji użytkowników poprzez przesunięcie zdjęcia do Ciemni jak również użytkownicy mogą ocenić głosowanie jako błędne poprzez wystawienie czarnej gwiazdy.

 

 

Galeria Wysoka (GW)

 

Zespół Wspierający Portalu pracuje nad wyborem zdjęć do Galerii Wysokiej. Proponowane zdjęcie do GW musi osiągnąć minimum 50 punktów w Galerii Niskiej.

 

Ciemnia

 

Zdjęcia odrzucone po głosowaniu. Z założenia mają to być zdjęcia słabe lub takie, które wymagają poprawek nie wzbudziły zainteresowania. Użytkownik może je skasować z poziomu swojego profilu wyjątkiem zdjęcia z Analizą . Kasacja zdjęcia jest w tym przypadku zablokowana   można to wykonać jedynie poprzez Zespół Portalu pisząc wiadomość na admin@fotoferia.pl. Zdjęcia z najlepszymi analizami będą przechowywane na portalu jako materiał szkoleniowy dla innych użytkowników a fotografowie piszący analizy wyróżniani są jako „Autor dnia”. Zdjęcia, które zostaną uznane za niewartościowe dla portalu będą usuwane przez Zespół jeśli użytkownik nie zdecyduje o tym wcześniej. Zdjęcie w Ciemni można ustawić na anonimowe.

 

Kontra

 

Kontra – galeria Fotoferii stanowiąca zbiór fotografii z pogranicza Ciemni i Galerii Niskiej. Tu trafiać mają fotografie wzbudzające  sprzeczne reakcje użytkowników, zdjęcia kontrowersyjne, zdjęcia pod którymi wywiązała się ciekawa pod względem dydaktycznym dyskusja.


Jaki jest mechanizm dodawania zdjęć do Kontry?
Każdy zarejestrowany użytkownik Fotoferii posiadający status co najmniej Fotograf może skorzystać w Inferii i GN z opcji „dodaj do kontry”, 6 zgłoszeń skutkuje informacją dla moderacji, moderacja autonomicznie podejmuje decyzje o przeniesieniu zgłoszonego zdjęcia do Kontry.

W przypadku, gdy moderacja nie podejmie decyzji o przeniesieniu zdjęcia do KONTRY, licznik zgłoszeń jest "zerowany". Osoby, które nie dodawały swojej propozycji kontry nadal mogą to zrobić, a fotografia może zostać rozpatrzona ponownie (z uwzględnieniem całkowitej liczby zgłoszeń - nic nie przepada).

Więcej informacji: http://www.fotoferia.pl/read/Kontrowanie

Anonimowość w Inferii

 

Anonimowość zdjęcia w Inferii jest bardzo ważna bo nie może narzucać innym użytkownikom subiektywnego głosowania. Z tego względu:

- zdjęcia publikowane w Inferii nie mogą zawierać podpisów, znaków wodnych itp.
- nie powinny również zawierać opisów świadczących o ich autorstwie (linków do blogów, warsztatów fotograficznych itp.)
- prace będące fotomontażami nie mogą zawierać w opisach linków do materiałów źródłowych, jeżeli te umożliwiają identyfikację autora fotografii (możliwe jest dodanie takiego opisu, o ile to konieczne, po upływie 24 godzinnego okresu anonimowości).

 - zdjęcia nie powinny być wczesniej publikowane w portfolio prywatnym oraz na portalach społecznosciowych

Każde zdjęcie w Inferii opatrzone podpisem zostanie przeniesione do Ciemni celem jego usunięcia przez Autora.

 

 

Jak awansować na portalu?

 

 

Administracja zastrzega sobie prawo do wcześniejszego przyznania statusu Amator/Fotograf biorąc pod uwagę dorobek fotograficzny

użytkownika prezentowany na Portalu oraz aktywność użytkownika (aktywność głosowania, jakość komentarzy napisanych analiz). S

tatusy PRO i ART są uzależnione od aktywności Użytkownika na Portalu i jego dorobku fotograficznego. Nieprzestrzeganie Regulaminu

może skutkować cofnięciem awansu.

Statusy PRO i ART są udzielone przez Administracje Portalu uznaniowo ze względu na sukcesy w konkursach , działalność klubową i

portalową, udokumentowaną aktywność na portalu, wysoki poziom prezentowanych zdjęć na portalu  oraz reprezentowanie portalu na

zewnątrz. Do utrzymania statusu PRO wymagana jest minimalna liczba akcji na miesiąc i wynosi 100, zgodnie ze

statystykami http://www.fotoferia.pl/?pg=search&sub=userstat

Użytkownik, który nie udziela i nie loguje się na Portalu przez dłuższy czas utraci wyższy status. Status ART jest najwyższym dostępnym

statusem dla Użytkownika na Portalu.

  

Dlaczego nie mogę oceniać?

 

Oceniać może użytkownik od statusu Adept.

 

Jak oceniać?

 

Oceniać można zdjęcia, które pozytywnie przeszły głosowanie w Inferii trafiły do Galerii Niskiej. Oceniać mogą użytkownicy którzy osiągnęli status Amator. Zdjęcie jest oceniane poprzez przyznawanie Feerii:
3 punkty(złota gwiazda) - zdjęcie wybitne, doskonale pod każdym względem, polecam do galerii wysokiej
2 punkty (srebrna gwiazda) - zdjęcie bardzo dobre zasługuje na uznanie, powinno być wzięte pod uwagę jako zdjęcie które mogłoby znaleźć się w galerii wysokiej gdyby nie...
1 punkt (brązowa gwiazda) - zdjęcie jest dobre może zostać w Galerii Niskiej ale nie powinno być dalej promowane
0 punktów (czarna gwiazda) - zdjęcie znalazło sie przypadkowo w galerii niskiej powinno trafic do ciemni (ocena wymaga uzasadnienia - przynajmniej 30 znaków)

Więcej na ten temat tutaj: http://www.fotoferia.pl/read/Glosowanie

 

Czy warto analizować zdjęcia?

 

Tak. Wystawianie konstruktywnych analiz będzie promowane. Te najbardziej wartościowe będą wyróżnione na stronie głównej.

Więcej na tetam pisania poprawnych analiz tutaj: http://www.fotoferia.pl/read/Analizowanie

 

Dlaczego moje zdjęcie zostało przesunięte  z Inferii do Ciemni bez głosowania?

 

Zespół Portalu uznał, że zdjęcie nie prezentuje wystarczającego poziomu technicznego nie posiada większych wartości artystycznych. 

 

Dlaczego moje zdjęcie zostało przesunięte z Galerii Niskiej do Ciemni pomimo pozytywnego głosowania?

 

W trosce o wysoki poziom Portalu wszelkie przejawy wzajemnej adoracji użytkowników będą wnikliwie obserwowane w wypadku niesprawiedliwego głosowania zdjęcie zostanie przesunięte do Ciemni. Ten fakt działa w dwie strony, zdjęcie może zostać przywrócone z Ciemni w takim samym przypadku bądź z innych powodów, np zdjęcie było na granicy oddanych głosów TAK/NIE wywołało sporo kontrowersji.

 

Dlaczego otrzymałem ostrzeżenie?

 

Zespół uznał, że działania użytkownika są sprzeczne z regulaminem. Ostrzeżenie można otrzymać za:

-wycieczki osobiste pod zdjęciami na forum

-brak kultury

-wstawianie zdjęć na granicy dobrego smaku

-działania na szkodę dla portalu

-odwety

-głosowanie nieobiektywne. Współczynnik "jakości głosowania". Jest to nic innego jak trafność, czyli stosunek zagłosowania użytkownika do losu zdjęcia. Jeśli

 

użytkownik oddał głos na publikuj zdjęcie ostatecznie trafiło do GN to jakość głosowania wyraża się jako 100 procent. Jednakże jeśli zdjęcie trafiło do ciemni to

 

0 procent.  

 

Jak głosować

 

W Galerii Niskiej z założenia mają być zdjęcia co najmniej dostateczne w wyniku obiektywnego głosowania. Galeria Niska jest galerią po selekcji wstępnej każdy użytkownik decyduje swoim głosem jaki poziom będzie ona reprezentować. Nie głosuje się za publikacją na zdjęcia o słabej jakości, rodzinne, albumowe, popularne zachody słońca, kwiatów,  zwierząt. 

 

Jak dodać zdjęcie?

 

Dodać zdjęcie może zalogowany użytkownik po kliknięciu zakładki „publikuj zdjęcie”. Można dodać dowolny plik .jpg o wadze nie przekraczającej 2000 Kb, jednakże rekomenduje się maksymalny kadr 1920x1080 pxl. W trakcie dodawania zdjęcia wymagane jest wpisanie tytułu zdjęcia wybór kategorii zdjęcia. W celu opublikowania zdjęcia kliknąć „publikuj w Inferii”.

 

 

 

Jakie właściwie wybrać kategorię i opisać zdjęcie?

 

Dlaczego kategorie oraz ich prawidłowe wykorzystanie są ważne:


1. Umożliwiają klasyfikację, katalogowanie i przeszukiwanie zbiorów Fotoferii na poziomie Galerii i prortfolio,


2. Umożliwiają, podobnie jak opis, na dodatkową komunikację pomiędzy Autorem, a widzem, np. przekazanie

    dodatkowych informacji nt. treści czy intencji Autora,

3. Ułatwiają poprawną interpretację, głosowanie i ocenę zdjęcia,

4. Pozwalają Autorowi na ustosunkowanie się do spraw regulaminowych (np. fotomontaż TAK/NIE, itd),

5. Stanowią ważne kryterium przy wyborze zdjęć na konkursy FIAP/PSA, gdzie w niektórych kategoriach są
    regulaminowe ograniczenia ingerencji w obraz na etapie postprodukcji.

Kiedy należy ustawiać opcję Edycji Kreatywnej na "TAK" 

Opcję edycji kreatywnej zaznaczamy każdorazowo, gdy edycja lub ogólnie proces twórczy obejmował zmiany dalej idące niż wymienione poniżej:

- zmiana ekspozycji (jeżeli ta nie prowadzi do zmian w treści obrazu)

- korekcja koloru, kontrastu, saturacji (korekcja, czyli uzyskanie wyników jak najbardziej zbliżonych do stanu zastanego)

- konwersja obrazu cyfrowego do postaci czarno-białej (naturalna, bez filtrów typu IR i.t.p.)

- usunięcie brudu na matrycy

- odszumianie

- usunięcie flary

- kadrowanie

- wyrównywanie

- odbice horyzontalne (zabronione w kategorii Krajobraz)

- zmiana rozmiaru

- HDR i DRI

- dodanie winiety

- wyostrzenie

 

Każda inna ingerencja bezwzględnie wymaga zaznaczenia opcji edycji kreatywnej.


Opisy i definicje wszystkich kategorii dostępne są tutaj: 
http://www.fotoferia.pl/read/Kategorie

 

 

Czy w Portalu Fotoferia mogę umieszczać dowolne zdjęcia?

 

Nie. Serwis Fotoferia jest galerią fotograficzną, w której Zespół dba o wysoki poziom prezentowanych prac. Nie jest to miejsce przeznaczone do hostingu wszelkiego rodzaju zdjęć, dlatego zanim zdecydujesz się na zamieszczenie fotografii w Portalu zastanów się jakie walory ona posiada. Zdjęcia o znikomej wartości artystycznej, o niewystarczającym poziomie technicznym, o charakterze pamiątkowym będą usuwane z galerii przez Zespół.

 

Czy można usunąć opublikowane już zdjęcie?

 

Dopóki zdjęcie nie zostanie opublikowane w Inferii a jedynie widnieje w prywatnym portfolio autora (jest przygotowane do publikacji) bądź też zostało opublikowane, przesunięte do Ciemni nie otrzymało żadnej analizy autor może je usunąć. Zdjęć opublikowanych w którejkolwiek galerii (Inferia, Galeria Niska, Galeria Wysoka) autor nie może usuwać z poziomu swojego profilu. Wyjaśnia to szczegółowo Regulamin Portalu.

 

Czy możliwa jest edycja opublikowanego  zdjęcia?

 

Możliwa jest edycja danych takich jak tytuł, opis, kolor wybranego tła, zmiana kategorii, informacje o użytym sprzęcie, samego pliku zdjęcia edytować nie można.

 

Czy jest możliwa zmiana loginu nicka?

 

Zmiana loginu nie jest możliwa.

 

Czy można posiadać więcej niż jedno konto w serwisie Fotoferia?

 

Nie. Administracja Fotoferii kierowana dobrem użytkowników poziomem merytorycznym serwisu, chcąc uniknąć np. sytuacji promowania swoich zdjęć poprzez polecanie je z dodatkowych kont będzie kasować takie konta a konto główne użytkownika może zostać bezterminowo zablokowane.

 

Każde zdjęcie w Inferii opatrzone podpisem zostanie przeniesione do Ciemni celem jego usunięcia przez autora.