CHANGE LANGUAGE TO: en ru de

Rejestracja

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA CZŁONKA FOTOFERIA CLUB

Dane osobowe kandydata
Specjalizacja
Rodzaj członkostwa

Członkostwo w klubie daje możliwość uczestniczenia w warsztatch online

Oświadczenie o zapoznaniu się ze Statutem Fotoferia Club

Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się ze Statutem Stowarzyszenia Fotoferia Club i Regulaminem Portalu i akceptuję wszystkie jego punkty. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia mojego wniosku o przyjęcie w poczet członków niniejszego Stowarzyszenia zobowiązuję się przestrzegać jego Statutu i Regulaminu Portalu.

Potwierdź, że nie jesteś robotem